Skip to main content

Privacybeleid

Kunstwerk | Ab Krook
Atelier gevestigd aan De Peel 13
6658 DJ Beneden-Leeuwen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https//www.kunstwerkgroep.nl
De Peel 13
6658 DJ Beneden-Leeuwen
E-mail: abkrook@live.nl
tel: 06 38 31 46 90

Persoonsgegevens
Kunstwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan de schildercursus. Deze gegevens heb je zelf aan Ab Krook van Kunstwerk verstrekt.

De persoonsgegevens die Kunstwerk verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld ten behoeve van een persoonlijke galerie van je schilderwerken op deze website, in correspondentie, mondeling en telefonisch
– Gegevens die je actief verstrekt over jouw activiteiten op de nieuwspagina van deze website zoals een aankondiging of verslag van een expositie van je werken. 

Met welk doel Kunstwerk persoonsgegevens verwerkt:
Kunstwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang de persoonsgegevens door Kunstwerk bewaard worden:
Kunstwerk bewaart je persoonsgegevens als je deelneemt aan de schildercursus. Als je niet langer deelneemt aan de cursus zullen al je gegevens worden verwijderd. Ook op de site zal je galerie met foto’s van je werken worden verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kunstwerk behandelt jouw gegevens vertrouwelijk en verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Kunstwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kunstwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of voor het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar abkrook@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe Kunstwerk persoonsgegevens beveiligt:
Kunstwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via abkrook@live.nl.